amea
£ $
Κατηγορίες

Όροι Χρήσης

Η εταιρεία ADVANCED PROFITABLE COMMERCIAL SOLUTIONS Μον/πη Ε.Π.Ε. με έδρα Σαβαγηνών 52, Τ.Κ.111 42-Αθήνα, Ελλάδα και με ΑΦΜ: 800500600 στην ΔΟΥ: ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ. www.easycom.gr είναι ή εμπορική διαδικτυακή πλατφόρμα προβολής, προώθησης && διάθεσης προϊόντων.

Πριν εισέλθετε στην ηλεκτρονική εμπορική πλατφόρμα && περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους && προϋποθέσεις που εφαρμόζονται ειδικά για την χρήση της εμπορικής πλατφόρμας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easycom.grΒεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους && προϋποθέσεις && συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτών διότι η περαιτέρω χρήση && περιήγησή σας στην ανωτέρω ιστοσελίδα www.easycom.gr συνεπάγεται την ρητή && ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση && συμφωνία σας με το περιεχόμενο αυτών.

Προστασία προσωπικών δεδομένωνΚατά την επίσκεψή στην ιστοσελίδα www.easycom.gr προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά && για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα μας προϊόντα & υπηρεσίες, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες && τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.easycom.gr προορίζονται αποκλειστικά && μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας && δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα www.easycom.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική && κοινοτική νομοθεσία && τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.easycom.gr , τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.easycom.gr  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση && εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές && άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους && σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης (κατάστημα ή && εταιρεία) έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης && αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρόντες όρους && προϋποθέσεις θα πρέπει να τους μελετήσετε με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας && να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο && ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των όρων && προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet && κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους && προϋποθέσεις.

Ασφάλεια: Η EASYCOM αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας καθώς && των ηλεκτρονικών συναλλαγών σας && λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες && προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία && τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς && απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της EASYCOM επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη: Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (mail ή username) && ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία && πλήρη ανάλυση των δεδομένων κίνησης του λογαριασμού σας.

Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών && είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς && απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή προς την EASYCOM μέσω γραπτού fax ή mail, αλλιώς η ηλεκτρονικό πλατφόρμα της EASYCOM δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα && να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων && εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Αυτόματη Αποσύνδεση: Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 60 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από τον χώρο των μελών της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας της EASYCOM.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall): Η πρόσβαση στην πλατφόρμα της EASYCOM (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα && βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία && πληροφορίες της εταιρίας.

Απόρρητο Συναλλαγών: Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα ισχύουν && στην περίπτωση της διαδικτυακής πλατφόρμας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στη www.easycom.gr είναι εμπιστευτικές && η EASYCOM έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Τροποποίηση όρων χρήσης

Η EASYCOM διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί μονομερώς ή && να ανανεώνει τους παρόντες όρους && τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της εμπορικής πλατφόρμας του ηλεκ&ta